Hem > Produktutveckling 
Att finna en lösning på ett problem, att föra en idé fram till färdig produkt, det är två av grunderna inom produktutveckling. Det finns många sätt att nå fram till lösningen. Vi på Kiwanotech fokuserar på att få det att ske så effektivt som möjligt. Genom kunskap inom både design, konstruktion och produktion kan vi tidigt i processen se helheten och på så sätt korta ledtiderna utan att tulla på kvalitén.

Genom att använda en utvecklingsmodell indelad i tydliga steg erbjuder vi en god överblick över utvecklingsarbetet med en möjlighet att beställa de enskilda stegen var för sig. På så sätt får våra kunder alltid en kontinuerlig återkoppling och stor valmöjlighet.

Utvecklingsmodellen:

Steg 1 Koncept
I konceptfasen frambringas ett antal koncept på en önskad design eller
konstruktion utifrån kundens önskemål och krav på produkten.

Steg 2 Konstruktion
Utifrån valt koncept i steg 1 fortskrider arbetet med uppritning i vårt CAD-system och ett konstruktionsunderlag tas fram.

Steg 3 Funktionsprototyp
Efter det att grundkonstruktionen färdigställts tas en första funktionsprototyp fram för att verifiera såväl funktion som ergonomi och design.

Steg 4 Produktionsritningar
När produktens funktion och utseende godkänts färdigställs slutkonstruktionen och produktionsunderlag sammanställs i form av 3D-underlag och 2D-ritningar.

Steg 5 Produktion
Då produktionsunderlaget sammanställts kan underlaget skickas iväg för produktion. Produktion kan antingen ske hos oss på Kiwanotech, hos någon av våra samarbetspartners eller hos en extern resurs som väljs av kund.

När det gäller konstruktion och 3D-CAD så kan vi på Kiwanotech, förutom generella konstruktionsuppdrag också erbjuda en rad specifika tjänster så som:

-Avancerad ytmodellering
-Detalj- och konstruktionsoptimering
-Importdiagnostik
-Reparering av importmodeller

För att kunna infria löftet om att ta en idé och omvandla den till en färdig produkt, oavsett om det är en enskild plastdetalj eller en komplex lösning med både mekanik, elektronik och mjukvara så ser vi till att alltid kunna erbjuda en helhetslösning. Där vi inte har den interna kunskapen har vi möjlighet att använda oss av våra samarbetspartners, allt för att Du som kund ska kunna lämna över helhetsansvaret till En partner och nå fram till Ditt mål så effektivt som möjligt.

Våra tjänster


Senaste anställning


2019-10-01: Philip Valfridsson  ( Plastproduktion )
Den 1:a Oktober 2019 började Philip sin anställning hos oss på Kiwanotech AB .  Vi hälsar honom välkommen till oss på Kiwanotech AB.​​​​​​​

Lediga jobb


​​​​​​​För tillfället har vi inga lediga tjänster