Jens är med på flera kompetens områden
Jens Bråndström
Erfarenhets områden: Projekt ledning,Maskinteknik
Erfarenhet:15 år
Kort om christian:
_
_
_
_
_
_
_
_
_