Björn Bergqvist
Erfarenhets områden: Projekt ledning,Maskinteknik
Erfarenhet:15 år
Kort om christian:
_
_
_
_
_
_
_
_
_